Ҳисобот оиди вазъи молиявӣ (2018 сол)

ҲИСОБОТ  ОИДИ  ВАЗЪИ  МОЛИЯВӢ

Барои соли 2018, ки 31 декабр анҷом ёфт

Моддаҳо                                              Шарҳ            с.2018                       с.2017
____________________________________________________________________________________________________

ДОРОИҲО

Дороиҳои ҷорӣ

Нақдина ва эквиваленти он               5.1              727 272                        178 701

Бақияи нақдӣ дар ҳисоби бонкӣ      5.2            2 935 319                    1 985 093

Қарзҳои байни бонкӣ (холис)           5.3             745  000                         936 208

Қарзҳои додашуда (холис)                 5.4            3 056 496                      5 239 275

Дигар дороиҳои ҷорӣ                          5.5           2 481 836                     3 047 597

Ҳамаги дороиҳои ҷорӣ                                     9 945 923                    11 386 874
____________________________________________________________________________________________________

 Дороиҳои дарозмуддат                      

Воситаҳои асосӣ (холис)                     5.6         401 358                         540 300

Ҳуқуқи иҷора ва такмил                     5.7                0                               0

Дороиҳои ғайримодди (холис)          5.8          120 636                         130  716

Сармоягузориҳои  дарозмуддат      5.9                0                               0

Ҳамаги дороиҳои дарозмуддат                        521 994                        671 016

ҲАМАГИ ДОРОИҲО                                        10 467 917                 12  057 890
____________________________________________________________________________________________________

 Уҳдадориҳо ва Сармоя 

Уҳдадориҳои ҷорӣ

Ҳисобҳо барои пардохт                      5.10             31 392                     40 091

Ӯҳдадориҳои амонатӣ                         5.11           1 893 672              2 890 269

Қарзҳои байни бонкӣ                          5.12                      0                            0

Дигар ӯҳдадориҳои ҷорӣ                          5.13                   0                             0

 Ҳамаги ӯҳдадориҳои ҷорӣ                                       1 925 064              2 930 360
____________________________________________________________________________________________________

Ӯҳдадориҳои дарозмуддат                                               

Амонатҳои дарозмуддат                            5.14                    0                           0

Қарзҳои байнибонкии   дарозмуддат     5.15                    0                           0

Ҳамаги ӯҳдадориҳои  дарозмуддат                                0                           0

ҲАМАГИ ӮҲДАДОРИҲО                                            1 925 064               2 930 360
____________________________________________________________________________________________________

Сармоя                                                                                                                          

Сармояи пардохташуда                              5.16            10 328 700         10 328 700

Фоидаи тақсимношуда/зарар                     5.17            -1 645  639               0

Захира барои амалиётҳои  оянда              5.18             81 865               81  865

Захираи умуӣ аз фоида                                5.19            362 604               362 604

Фоида зарари соли ҷорӣ                              5.20             -584 677            -1645 639

Ҳамаги сармоя                                                                  8 542 853            9 127  530

ҲАМАГИ ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ                    10 467 917         12 057 890
____________________________________________________________________________________________________

ҲИСОБОТ  ОИД  БА  ҲОЛАТИ  МОЛИЯВӢ

Барои соли 2019, ки 31 декабр анҷом ёфт    

Бо ҳисоби сомонӣ Дар санаи 31.12.2019 Дар санаи 31.12.2018
ДОРОИҲО
Воситаи пулӣ ва муодилаи онҳо  

555  529

 

3  555  298

Камтарин захираи ҳатмӣ дар БМТ  

65  233

 

107  293

Воситаҳо дар бонкҳо  

482  565

 

777  670

Қарзҳо ва пешпардохтҳо барои мизоҷон  

260  426

 

4  800  615

Воситаҳои асосӣ  

   338  960

 

401  358

Дороиҳои ғайриммоддӣ  

    108  503

 

120  636

Гаравҳои ба тавозун гузашта  

2  010  306

 

435  525

Пешпардохт аз рӯи андоз аз фоида  

    178  610

 

247  832

Дигар дороиҳои ҷорӣ  

 4  867

 

21  690

 

 

ҲАМАГӢ ДОРОИҲО

 

 

9  848  069

 

 

10  467  917

______________________________________________________

ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ
Ӯҳдадориҳо
 

Воситаҳои бонкҳо ва ташкилотҳои молиявӣ

                   

                      —

 

6 780

 

Амонатҳои мизоҷон

 

        1 190 063

 

1 891 386

 

Ӯҳдадориҳои ғайра

 

             19 553

 

      26 898

 

ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲО

 

        1 199 616

 

   1 925 064

 

______________________________________________________

Сармояи худӣ
 

Сармояи саҳҳомӣ

 

10 328 700

 

10 328 700

 

Захираҳои умумӣ

 

    362  604

 

362  604

 

Захираҳои ғайра

 

81  865

 

81  865

 

(Фоида ва зарар)-и ҷамъшуда

 

(2 124 716)

 

(2  230  316)

 

ҲАМАГӢ  САРМОЯИ  ХУДӢ

 

8 648 453

 

  8  542  853

 

ҲАМАГӢ  ӮҲДАДОРИҲО  ВА  САРМОЯИ  ХУДӢ

 

 9  848  069

 

10 467  917