Ҳисобот оиди вазъи молиявӣ (2018 сол)

ҲИСОБОТ  ОИДИ  ВАЗЪИ  МОЛИЯВӢ

Барои соли 2018, ки 31 декабр анҷом ёфт

Моддаҳо                                              Шарҳ            с.2018                       с.2017
____________________________________________________________________________________________________

ДОРОИҲО

Дороиҳои ҷорӣ

Нақдина ва эквиваленти он               5.1              727 272                        178 701

Бақияи нақдӣ дар ҳисоби бонкӣ      5.2            2 935 319                    1 985 093

Қарзҳои байни бонкӣ (холис)           5.3             745  000                         936 208

Қарзҳои додашуда (холис)                 5.4            3 056 496                      5 239 275

Дигар дороиҳои ҷорӣ                          5.5           2 481 836                     3 047 597

Ҳамаги дороиҳои ҷорӣ                                     9 945 923                    11 386 874
____________________________________________________________________________________________________

 Дороиҳои дарозмуддат                      

Воситаҳои асосӣ (холис)                     5.6         401 358                         540 300

Ҳуқуқи иҷора ва такмил                     5.7                0                               0

Дороиҳои ғайримодди (холис)          5.8          120 636                         130  716

Сармоягузориҳои  дарозмуддат      5.9                0                               0

Ҳамаги дороиҳои дарозмуддат                        521 994                        671 016

ҲАМАГИ ДОРОИҲО                                        10 467 917                 12  057 890
____________________________________________________________________________________________________

 Уҳдадориҳо ва Сармоя 

Уҳдадориҳои ҷорӣ

Ҳисобҳо барои пардохт                      5.10             31 392                     40 091

Ӯҳдадориҳои амонатӣ                         5.11           1 893 672              2 890 269

Қарзҳои байни бонкӣ                          5.12                      0                            0

Дигар ӯҳдадориҳои ҷорӣ                          5.13                   0                             0

 Ҳамаги ӯҳдадориҳои ҷорӣ                                       1 925 064              2 930 360
____________________________________________________________________________________________________

Ӯҳдадориҳои дарозмуддат                                               

Амонатҳои дарозмуддат                            5.14                    0                           0

Қарзҳои байнибонкии   дарозмуддат     5.15                    0                           0

Ҳамаги ӯҳдадориҳои  дарозмуддат                                0                           0

ҲАМАГИ ӮҲДАДОРИҲО                                            1 925 064               2 930 360
____________________________________________________________________________________________________

Сармоя                                                                                                                          

Сармояи пардохташуда                              5.16            10 328 700         10 328 700

Фоидаи тақсимношуда/зарар                     5.17            -1 645  639               0

Захира барои амалиётҳои  оянда              5.18             81 865               81  865

Захираи умуӣ аз фоида                                5.19            362 604               362 604

Фоида зарари соли ҷорӣ                              5.20             -584 677            -1645 639

Ҳамаги сармоя                                                                  8 542 853            9 127  530

ҲАМАГИ ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ                    10 467 917         12 057 890
____________________________________________________________________________________________________